De store havstrømme spiller en meget stor rolle i styringen af det globale klima. Mange af disse sammenhænge er stadig kun dårligt forstået, men der er ingen tvivl om, at hvis den globale opvarmning påvirker havstrømmene, vil det få meget store konsekvenser for klimaet, og det vil fuldstændig kunne forrykke den balance, som det globale klima i dag befinder sig i.

Golfstrømmen er en af de havstrømme, som har meget stor betydning for klimaet på den nordlige halvkugle og specielt i Nordeuropa. Golfstrømmen fører varmt vand fra det tropiske område nordpå langs Europas kyst helt op til Nordnorge, Syd- og Østgrønland og Svalbard. Den store mængder varme, Golfstrømmen fører med sig, betyder, at klimaet i Nordeuropa, og specielt Skandinavien og Nordnorge, er langt varmere, end man skulle forvente ud fra beliggenheden. Danmark ligger for eksempel lige så nordligt som den sydlige del af Hudsonbugten i Canada, hvor klimaet er subarktisk, det vil sige langt koldere end Danmarks tempererede klima. Nordnorge, hvor havet er isfrit året rundt, ligger på højde med det nordlige Canada og det nordlige Sibirien, hvor klimaet er arktisk. Denne store klimaforskel skyldes alene den varme, som Golfstrømmen fører med sig.

Men det kan ændre sig, hvis den globale opvarmning fortsætter. Klimaforskerne regner med, at en global opvarmning på over 2°C vil føre til en stigende risiko for, at den “pumpe”, som holder Golfstrømmen i gang, kan kollapse med det resultat, at der føres langt mindre varme nordpå til Nordeuropa. Klimamodellerne viser en 50 % sandsynlighed for, at Golfstrømmen bliver væsentlig svækket eller helt går i stå ved en global opvarmning på mellem 2 og 5°C. At det er mere end en teoretisk sandsynlighed, viste målinger i 2004, hvor Golfstrømmen tilsyneladende gik helt i stå i en periode på 10 dage i november måned.

Hvis Golfstrømmen bliver kraftig svækket eller går i stå, vil konsekvenserne blive et koldere klima i Nordeuropa. Hvor meget koldere, det vil blive, er svært at forudsige. Sammenligner man med temperaturen på tilsvarende breddegrader i for eksempel Canada, ligger gennemsnitstemperaturen der cirka 10 grader lavere. Og selv om temperaturfaldet i nogen grad vil blive modvirket af den generelle globale opvarmningstendens, vil det langt fra blive ophævet. Et temperaturfald på måske 6 – 7 grader vil betyde meget store ændringer for de nordeuropæiske lande, og specielt de skandinaviske lande kan blive hårdt ramt af noget, der kan komme til at minde om subarktisk klima. Selv et mindre temperaturfald kan få store, negative konsekvenser for landbruget i de nordeuropæiske lande.