Det er ikke lige meget, hvor hurtigt og på hvilket niveau, vi standser vores udledninger af drivhusgasser. På et tidspunkt vil den globale opvarmning udløse processer, som får den globale opvarmning til at fortsætte, uanset om vi helt standser den menneskeskabte udledning af drivhusgasser. Positive tilbagekoblingsmekanismer kan udløse en løbsk drivhuseffekt, hvis konsekvenser kan blive helt uoverskuelige. Desværre ved vi ikke, hvor stor en temperaturstigning, der skal til, før det sker. Dertil er vores kendskab til klimaets komplicerede balance langt fra stor nok.

Nogle af disse tilbagekoblingsmekanismer kender vi: Når de isdækkede og snedækkede områder bliver mindre, vil der blive optaget mere varme fra solen, og temperaturen vil stige yderligere; det kan få den arktiske tundra til at smelte, og der vil blive frigivet store mængder kuldioxid og metan. Tørke kan udløse omfattende skovbrande, som betyder, at der udledes endnu mere CO2, og at der optages mindre, fordi det skovdækkede areal mindskes. Tørke kan omdanne Amazonas regnskove til steppeland osv., osv. Nogle af disse ting er allerede ved at ske.

Vi kender langtfra alle de mekanismer, som kan udløse en sådan opvarmningsspiral, og vi ved slet ikke, hvor højt et niveau, temperaturen kan nå op på, før spiralen standser, og klimaet finder en ny balance. Men vi må regne med, at Jorden vil se meget anderledes ud, end den gør nu. Og det er langtfra sikkert, at det vil være en verden, der vil være særlig velegnet eller behagelig at bebo for mennesker.