En fortsat global opvarmning i dette århundrede vil blive alvorlig for Danmark, men sandsynligvis mulig at klare, så længe opvarmningen sker i et jævnt tempo. Det ser langt værre ud, hvis vi ser situationen på længere sigt, eller hvis der skulle ske såkaldte spring i klimaændringerne.

Et sådant spring – eller ikke-lineær ændring – er for eksempel, hvis Golfstrømmen svækkes kraftigt eller helt standser. Hvis udledningerne af drivhusgasser ikke skæres ned forholdsvis hurtigt, kan der være en overhængende fare for dette allerede i dette århundrede. Det kan betyde et fald i gennemsnitstemperaturen i Danmark på helt op til mellem 5 og 10 grader i løbet af bare nogle få årtier. Det vil betyde kraftige isvintre og kølige somre. En klimatisk situation, som kan blive meget svær for landet at omstille sig til på kort tid.

På længere sigt kan situationen blive endnu mere alvorlig. Allerede ved en global temperaturstigning på 1,5°C er der en begyndende risiko for, at den grønlandske indlandsis begynder at smelte og fortsætter med det, til den er smeltet næsten fuldstændigt. Og med en fortsat global opvarmning stiger risikoen kraftigt. Det vil betyde en havstigning på 6 – 7 meter og måske mere, hvis vi medtager havets varmeudvidelse. Hvor hurtigt det kommer til at gå, er der stor usikkerhed om, og det afhænger selvfølgelig også af, hvor hurtigt og hvor meget den globale gennemsnitstemperatur stiger. Der kan gå mere end 1000 år, men det er også muligt, at det kan ske i løbet af nogle få hundrede år.

Under alle omstændigheder vil det betyde, at store landområder vil gå tabt og forsvinde i havet. Mange større byer vil blive helt eller delvist oversvømmede. Nordjylland nord for Limfjorden vil blive til en række større og mindre øer, og hele den sønderjyske marsk vil forsvinde i havet. Det samme vil store områder i Vestjylland blandt andet omkring Ringkøbing Fjord, Nissum Bredning og Limfjorden. Konsekvenserne vil blive uoverskuelige for landet.

Bliver den globale opvarmning så høj, at også Vestantarktis begynder at smelte ned, vil havstigningen bliver på mindst 12 meter. Det er så meget, at en stor del af Danmark vil forsvinde under havet. Sker det, er det svært at forestille sig, at Danmark vil kunne fortsætte med at eksistere som et selvstændigt land.