Forestillingen om, at vi kan “skrue klimaet tilbage”, til hvor vi kom fra, er næppe realistisk. Spørgsmålet er så, hvor meget vi kan tillade os at udlede, hvis vi skal stabilisere klimaet på et niveau, som ikke bringer Jordens økosystemer såvel som vores eget samfund i alvorlig fare.

Vi oplever allerede nu en global temperaturstigning på over 0,8 grader celsius. Og virkninger af denne temperaturstigning er tydelige overalt på Jorden. På grund af den forsinkelse, der er indbygget i klimaet, vil den globale gennemsnitstemperatur stige med ca. 0,6 grader mere, selvom vi øjeblikkeligt standsede alle menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Denne forsinkede temperaturstigning vil slå igennem i løbet af de næste 20 – 30 år.

Virkningerne af den globale opvarmning er allerede tydelig, og de vil kun forværres efterhånden som temperaturen stiger. Den temperaturstigning, vi allerede nu må forvente, vil få store og negative konsekvenser for både naturen og for vores samfund. En yderligere temperaturstigning vil bringe os tættere på en kritisk grænse, hvor der vil ske såkaldt irreversible eller uigenkaldelige ændringer, som kan få drastiske konsekvenser for de fremtidige generationer. En af disse er igangsættelse af en nedsmeltning af den grønlandske indlandsis. I værste fald kan det føre til en havstigning på ca. 7 meter over et tidsrum fra et par hundrede til i bedste fald over 1000 år.

Den grænse, hvor sådanne ændringer kan finde sted, ligger ifølge forskerne på ca. 2 graders temperaturstigning over den førindustrielle gennemsnitstemperatur og måske endda lavere. Vi er altså kun godt en halv grad fra denne kritiske grænse med den mængde CO2, vi allerede har udledt.