Hvis vi skal holde den globale temperaturstigning under to grader celsius, skal  koncentration af drivhusgasser i atmosfæren ifølge IPCC’s fjerde statusrapport stabiliseres på cirka 430 ppmv CO2 ækvivalent (det vil sige alle drivhusgassers virkning omregnet til CO2). Det er stadig muligt, men det kræver en kraftig og hurtig reduktion af de globale udledninger af drivhusgasser.

IPCC’s fjerde statusrapport har ikke sat tal på, hvor meget udledningerne skal skæres ned for at holde koncentrationen under de 430 ppmv. Det laveste udledningsscenario, man regner med, er en stabilisering af koncentrationen af drivhusgasser på mellem 445 og 490 ppmv CO2 ækvivalent. I så fald må der samlet set ikke udledes mere end mellem 800 og 1500 gigaton(Gt) CO2 i perioden år 2000 til 2100. Herefter skal de menneskeskabte udledninger af CO2 standse helt, både fra energiproduktion, landbrug samt fældning og afbrænding af skove.

Og det er ifølge IPCC’s rapport sandsynligvis ikke engang nok til at stabilisere den globale gennemsnitstemperatur på under to grader. Vi skal ned under de 800 Gt CO2, hvis vi skal være bare nogenlunde sikre på, at den globale temperaturstigning ikke kommer til at overstige to grader.

Der er stadig store usikkerheder i beregningerne over, hvor meget CO2 og andre drivhusgasser, vi kan tillade os at udlede, hvis vi skal holde den globale opvarmning på et nogenlunde ufarligt niveau. Men alt tyder på, at vi ikke har ret meget tid til at vende udviklingen og frigøre os fra de fossile brændsler.