Umiddelbart kan det se håbløst og urealistisk ud at nå den stabilisering, der skal til for at holde den globale opvarmning på et nogenlunde ufarligt niveau. Men når vi tager de skræmmende konsekvenser både for os selv og for de kommende generationer i betragtning, vil det være uansvarligt at give op på forhånd. En total nedsmeltning af den grønlandske indlandsis vil være en af de meget sandsynlige konsekvenser af en temperaturstigning på over to grader, og det alene vil medføre en havstigning påca. 7 meter. En sådan arv er der vel ikke mange, der har lyst til at efterlade til deres børn og børnebørn.

Men det behøver ikke være umuligt at standse den skræmmende udvikling. Teknologisk set har vi de redskaber, der skal til – også uden at ende i et stenalder- eller middelaldersamfiund, som nogle vil skræmme os til at tro. Udviklingen går meget hurtigt, når der drejer som om at udvikle nye og billigere former for vedvarende energi. Det er ikke teknikken, men vores energifrådsende livsstil, der står i vejen for at ændre udviklingen.

Spørgsmålet er, om vores børns fremtid er så vigtig for os, at vi er parate til at ændre vores livsstil. Og om vores politikere er modige nok til at fortælle os sandheden og indføre de politiske virkemidler, der er nødvendige. Så længe, vi insisterer på, at vores materielle forbrug bare skal vokse og vokse, så vil det blive meget svært at få den globale opvarmning under kontrol. Men tør vi satse på andre værdier i vores liv end det materielle forbrug, så har vi de teknologiske midler, der er nødvendige for at standse vores udledninger af drivhusgasser.