USA er det land som med ca. 25 % af den totale globale udledning af drivhusgasser, men kun ca. 4 % af verdens befolkning bidrager absolut mest til den globale opvarmning. På andenpladsen kommer Kina med ca. 15 % af de globale udledninger.

Ser man imidlertid på udledningerne pr. indbygger, ser billedet noget anderledes ud. Her ligger USA stadig i top med en udledning svarende til ca. 21 tons CO2 pr. indbygger med lande som Australien og Canada lige i hælene. Kina ligger langt nede på listen med ca. 3 tons pr. indbygger, hvilket er under det globale gennemsnit på lidt over 4 tons pr. indbygger.

Ser vi på de fattigste lande, bliver forskellen endnu større. Flere af de allerfattigste lande i verden udleder kun en brøkdel af en ton CO2 pr. indbygger årligt.

Alligevel har både USA og Australien, som pr. indbygger er de to største klimasyndere globalt, nægtet at ratificere Kyoto-protokollen om nedskæringer af de rige landes udledninger af drivhusgasser.