Kyoto-protokollen er den første internationale aftale, som forholder sig mere konkret til den menneskeskabte opvarmning. NOAH hilser aftalen velkommen som et helt nødvendigt skridt, men samtidig et skridt, som kommer for sent. Aftalens målsætning for nedskæringen af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser er også efter NOAH’s mening helt utilstrækkelig.

Det er efter NOAH’s mening nødvendigt, at den globale opvarmning holdes nede på et niveau, hvor der ikke sker skader på økosystemerne og på vores samfund. Dette skal specielt ses i lyset af, at den globale opvarmning efter alt at dømme vil gå mest ud over de fattigste lande i verden, og at de naturlige økosystemer i forvejen er under et stort pres.

En lang række forskere har tidligere givet udtryk for, at vi for at undgå farlige klimaændringer, skal holde den globale temperaturstigning under 0,1°C pr. årti og under 1°C totalt i forhold til det førindustrielle niveau.

Desværre ser vi allerede nu en gennemsnitlig global opvarmning på mellem 0,7 og 0,8 grader. Det betyder, at temperaturen uundgåeligt vil stige til mellem 1,4 og 1,5 °C på grund den forsinkelse, der er, fra vi udleder drivhusgasser, til vi får en temperaturstigning. Vi får altså en temperaturstigning på over 1 grad, selvom vi med det samme standsede med at udlede drivhusgasser.

På den baggrund mener NOAH, at den samlede globale temperaturstigning skal holdes så langt nede under 2°C som overhovedet muligt.

Derfor er det tvingende nødvendigt at skære ned på de globale udledninger af drivhusgasser i et tempo, der er langt hurtigere end det, der er lagt op til i Kyoto-protokollen.

Samtidig åbner Kyoto-protokollen mulighed for dels at bruge træplantning som såkaldt dræn for CO2 samt de såkaldte fleksible mekanismer, som giver mulighed for at bogføre andre tiltag end konkrete, nationale nedskæringer i landets udslip af drivhusgasser. Dette giver tilsammen indtrykket af en aftale, som skal give en forestilling om en vilje til at gøre noget ved den globale opvarmning. Men de fleksible mekanismer samt muligheden for at indregne dræn underminerer efter NOAH’s mening selv de små nedskæringer, der er lagt op til i aftalen, og giver de rigeste lande med de største udslip pr. indbygger mulighed for at slippe uden om reelle nedskæringer i deres egne udslip. På den baggrund mener NOAH, at Kyoto-aftalen nærmest er værdiløs i forhold til størrelsen af det globale problem, vi står overfor.

mere om de fleksible mekanismer
- mere om træplantning