Den globale gennemsnitstemperatur var i 2005 steget med ca. 0,8 grader celsius. Men da der er en forsinkelse på nogle årtier mellem stigningen i atmosfærens indhold af drivhusgasser og den temperaturstigning, stigningen medfører, må vi forvente en yderligere temperaturstigning på ca. 0,6 grader, selv hvis vi standsede alle udledninger af drivhusgasser med det samme.

Men med den nuværende udvikling i Verdens forbrug af fossile brændsler, er den situation ikke lige om hjørnet. IEA, det Internationale Energiagentur, forventer en stigning i de årlige globale udledninger af drivhusgasser på op mod 50 % fra 2005 til 2030 med de nuværende politikker. Holder denne forudsigelse stik, vil koncentrationen af drivhusgasser ikke bare stige, den vil stige endnu hurtigere end hidtil.

Den største udleder af CO2 fra fossile brændsler i dag er USA, som er ansvarlig for ca. 25 % af Verdens samlede menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Udledningen af drivhusgasser i USA er hidtil steget uafbrudt og ser ud til at blive ved med det, så længe USA nægter at forpligte sig til udledningsreduktioner.

Men også de ikke-industrialiserede lande kommer til at have en voksende andel i de stigende udledninger af drivhusgasser. Med et befolkningstal på over 1,3 milliarder mennesker er Kina det land, der har det største befolkningstal i Verden. Det betyder, at Kina med 12,7 % af de samlede udledninger er den næststørste udleder af drivhusgasser efter USA, selvom udledningerne pr. indbygger er langt mindre end USA’s. Med en stærk økonomisk udvikling og en høj vækst i det materielle forbrug forventes Kina at komme op på 17,8 % af Verdens samlede udledninger i år 2025. Kina er ikke blandt de lande, som har forpligtet sig til bindende reduktioner i Kyoto-protokollens første fase.

Det samme gør sig gældende for Indien, som er den femtestørste udleder af drivhusgasser efter Japan på fjerdepladsen. I skarp modstrid hertil ligger Indiens udledninger pr. indbygger helt nede på mindre end en fjerdedel af det globale gennemsnit for udledninger pr. indbygger og 22 gange mindre end de amerikanske udledninger pr. indbygger. Med den beregnede økonomiske vækst i Indien forventes udledningerne pr. indbygger at blive tredoblet frem til 2020.