Har vi olie nok, eller risikerer vi, at olieressourcerne slipper op inden længe? Bekymringen for, hvornår vi løber tør for olie og måske også naturgas, er stigende.

Men virkeligheden er, at klimaet med stor sandsynlighed vil gå amok, før vi har brugt den sidste dråbe olie og det sidste naturgas for slet ikke at tale om kul. Beregninger af konsekvenserne af at brænde alle olie-, gas- og kulreserver af i løbet af de næste 300 år viser et uhyggeligt billede. CO2-koncentrationen i atmosfæren vil stige til over 1400 ppmv. Jordens gennemsnitstemperatur vil stige med mindst 8 grader celsius i forhold til den stigning på bare 0,8 grader, som allerede nu er følelig. De arktiske områder vil blive endnu varmere med en temperaturstigning på cirka 14,5 grader. Havene vil stige mindst syv meter, og stigningen vil fortsætte efter år 2300.

Hvilke konsekvenser, de vil få for mennesker og samfund, er svært at overskue, men den vestlige civilisation, som vi kender den i dag, vil næppe kunne overleve et så dramatisk klimaskift.

Der er altså ikke nogen grund til bekymring for, at vi løber tør for olie. Der er langt mere grund til bekymring for, at klimaet går amok, inden vi når at bruge oliereserverne op. Der er i øjeblikket en stor modstrid mellem de klimaforhandlinger, som bør munde ud i en global afvikling af de fossile brændsler i vores energiforsyning, og det faktum, at der stadig bliver investeret store summer i eftersøgning efter nye olie- og gasforekomster og nye kulfelter. Investeringer, som i stedet burde bruges til energibesparelser og til udvikling af vedvarende energikilder og omstilling af vores energiforsyning.