Den globale opvarmning vil sandsynligvis få meget forskellige konsekvenser i de forskellige områder af Europa. Tørke, hyppige skovbrande og store tab for landbruget vil sandsynligvis ramme Sydeuropa og dele af Østeuropa, mens andre områder kan få heftigere nedbør med flere oversvømmelser, specielt i områderne ved de store floder. Det er der allerede nu tegn på. Turismen vil blive ramt både af stigende temperaturer i Sydeuropa og mere uforudsigeligt snefald i skiområderne.

Indtil nu er der ikke sket ret meget for at kortlægge tilpasningsmulighederne til de kommende klimaændringer på EU-niveau. I 2004 tog EU Kommissionen initiativ til at udarbejde en europæisk handlingsplan for styringen af oversvømmelsesrisikoen, herunder et muligt fremtidigt oversvømmelsesdirektiv. I 2006 vil der blive gennemført en høringsrunde med henblik på at diskutere EU’s rolle i tilpasningspolitikken for klimaændringer med det formål – som det siges i en EEA Briefing fra 2005 – “at identificere god og økonomisk praksis for udviklingen af en tilpasningspolitik og for at fremme tilegnelsen af ny viden”. Det skulle føre frem til en såkaldt grønbog i slutningen af 2006.

Øvrige tilpasningsforanstaltninger sker altså indtil nu primært på nationalt plan uden nogen speciel koordinering inden for EU. Her er det meget forskelligt hvilke og hvor store foranstaltninger, man er begyndt at planlægge.