Danske energiforsyningsselskaber er involverede i udviklingen af CCS-teknologien på flere forskellige områder.

DONG Energy har været involveret i det nu afsluttede, EU-støttede forsknings- og udviklingsprojekt CASTOR på Esbjergværket. Projektet bestod i etablering af et pilotanlæg til opsamling af CO2 fra værkets røggas. Det lykkedes ikke at få værkets merforbrug af energi ned under 50 procent. På trods af det har man betegnet projektet som en succes.

Vattenfall er i gang med at projektere et demonstrationsanlæg i tilknytning til Nordjyllandsværket. Man sigter mod en årlig opsamling af 1,8 millioner tons CO2 fra værket. Det er meningen, at denne CO2 skal lagres i undergrunden rundt om Vedsted cirka 30 km nordvest fra Aalborg. Anlægget er projekteret til idriftsættelse i 2013 og kommer til at koste et par milliarder kr.

Vattenfall har lavet et kraftigt informationsfremstød over for lokalbefolkningen, som ville komme til at bo oven på lageret. De har ikke virket overbevisende. Der er opstået en lokal modstand, og i maj 2009 meddeler Vattenfall, at projektet er udsat.

DONG Energy har kig på området ved Havnsø i Nordvestsjælland som en mulig deponeringsplads for CO2. Det er i første omgang meningen, at CO2 fra Asnæsværket og Statoils raffinaderi i Kalundborg skal pumpes ned i undergrunden her. Det betyder, at der skal ske en eftermontering af CCS-anlæg på Asnæsværket, og at der skal føres en rørlinje til Havnsø til transport af den opsamlede CO2. Som en del af EU Forskningsprogrammet CO2STORE (FP5) har GEUS udarbejdet en rapport, der bedømmer, at Havnsø-strukturen er et af de mest velegnede steder i Danmark at lagre CO2 og måske endda et af de bedste steder i Europa.

Der er ikke taget politisk stilling til, hvordan kulkraft skal indgå i den fremtidige danske energiforsyning. Dermed er der heller ikke taget stilling til, om CCS overhovedet skal indgå i den danske energiforsyning. På trods af det kører energiforsyningsselskaberne altså videre med projekter, som er baseret på fortsat langsigtet brug af kulkraftværker.

Det betyder, at man planlægger for at låse dansk energiforsyning fast til kul, da der er tale om meget store samfundsmæssige investeringer. Den danske regering har per maj 2009 ikke ytret sig til fordel for at yde statsstøtte til CCS-projekter. Men via EU’s forskningsprogrammer er Danmark alligevel med til at understøtte CCS.

Og da EU´s klimapakke skulle vedtages i 2008, uddelte politikerne i sidste øjeblik 300 millioner gratis kvoter til EU´s kulkraftindustri til støtte til CO2-lagring. Det svarer cirka til, at alle voksne i EU-27 skal købe og destruere en CO2-kvote til cirka 104 kroner (maj 2009-priser), hvis klimavirkningen af de gratis kvoter skal ophæves.