Energiforbruget til opvarmning udgør cirka 40 % af Danmarks samlede energiforbrug. Men det er samtidig et af de områder, hvor vi har store og let tilgængelige muligheder for at spare på energien.

I næsten alle eksisterende boliger er der muligheder for at nedsætte energiforbruget til opvarmning og til varmt vand. Så store muligheder, at vi i løbet af de næste 25 år vil kunne nedsætte energiforbruget til opvarmning med over 40 %, hvis vi bruger alle de muligheder, vi har til vores rådighed, og endnu mere på længere sigt.

Efterisolering er i de allerfleste huse en af de mest oplagte muligheder for at spare på energien. Hertil kommer udskiftning af vinduer til lavenergivinduer, efterisolering af rør, montering af termostater og vandsparebrusere, tætning af huset og efterfølgende installering af ventilation med varmeveksler. Mange af disse foranstaltninger kan gennemføres samtidig med renovering af et ældre hus eller udskiftning af et gammelt varmeanlæg.

Når huset er ført op til en så høj isoleringsstandard som muligt, kan man tænke på at opsætte et solvarmeanlæg; man kan installere en effektiv brændeovn, og man kan opsætte en glastilbygning. En glastilbygning eller udestue, som det ofte kaldes, vil dels isolere den væg, som glastilbygningen bygges op ad, dels udnytte solindfaldet til opvarmning forår og efterår.

Mulighederne for at lave sig en energirigtig bolig er mange, og langt de fleste investeringer vil tjene sig hjem over en kortere eller længere periode, eller de vil som en glasudestue udvide husets brugsværdi. Og det vil ikke mindst give en sikkerhed for ubehagelige økonomiske overraskelser i en tid med svingende og stigende energipriser.

Du kan få masser af information om energibesparelser og vedvarende energi i boligen på , www.energitjenesten.dk/. Her kan du bl.a. finde faktaark om en lang række emner.