Jo bedre huset er isoleret, jo lavere er varmeforbruget. Det er i dag muligt at bygge huse, der er isoleret så godt, at det stort set ikke er nødvendigt at opvarme huset.

I ældre huse kan det være svært at få varmeforbruget lige så langt ned som i nybyggeri, fordi huset kan være konstrueret, så det er dyrt og svært at få plads til tilstrækkelig isolering. I ældre huse er det dog normalt realistisk og økonomisk overkommeligt at efterisolere op til et niveau, der giver en besparelse på cirka 40 % af det oprindelige varmeforbrug.

Hvis man skal i gang med at isolere et uisoleret hus, kan det betale sig at starte med loft og skunkrum. Loftet i et uisoleret hus stjæler cirka dobbelt så meget varme som gulvet. Selv om varmetabet fra gulvet er mindre, vil isolering af gulvet kunne fjerne træk og fodkulde og derfor bidrage til en bedre komfort og betyde, at man ikke skal skrue så meget op for varmen. I mange ældre huse vil det også være vigtigt at efterisolere ydervæggene. Isoleringen kan enten laves som hulmursisolering, eller isoleringen kan monteres på ydersiden eller på indersiden af ydervæggen. Ved hulmurisolering blæser man isoleringsmateriale ind mellem de to lag mursten, ydervæggen som regel består af. Isoleringen påvirker ikke husets udseende og er relativt billig og let at lave. Hvis huset er opført efter 1900 og ydermuren er mere end 24 centimeter tyk, er det sandsynligvis en hulmur. Hvis huset ikke er opført med hulmur, er det muligt at placere isoleringen enten på ydersiden eller på indersiden af ydervæggen. Det er en relativt dyr løsning at montere isoleringen på ydersiden, men udvendig isolering er til gengæld meget effektiv og kan være en god løsning, hvis husets facade alligevel skal renoveres.

Det kan også være en god idé at efterisolere tekniske installationer som rør og varmtvandsbeholdere.

Der bruges megen energi til at fremstille sten- eller glasuld til isolering. Man kan spare energi i produktionsprocessen ved i stedet at fremstille isoleringsmateriale af for eksempel brugt papir. Denne type isoleringsmateriale er ligeså effektiv som sten- eller glasuld.

De store producenter af isoleringsmateriale har på deres respektive websteder programmer, hvor man selv ud fra husets størrelse, opvarmningsform og nuværende isolering kan beregne den mulige besparelse ud, afhængigt af hvilken tykkelse isolering man vælger.

Der er masser af oplysninger om isolering på internettet. Her er et par eksempler:

Undersøg materialer evne til at isolere for varmetab til omgivelserne:
www.vvsu.dk/folkeskole/konsulent.pdf

Læse om isolering og find programmer til at beregne varmebesparelse ved efterisolering. http://www.sparenergi.dk/sw50605.asp

Beregn dit hus’ energitab, http://gratisenergibesparelser.dk/beregn/