Vinduerne har stor betydning for varmeforbrugets størrelse. Det meste af den varme, et hus afgiver til omgivelserne, forsvinder ud gennem vinduerne. I et nybygget hus sker op til en tredjedel af varmetabet gennem vinduer og døre, og i et ældre hus kan varmetabet være endnu mere.

I en stor del af vinduesarealet i danske boliger er der enten almindelige termoruder, vinduer med kun et lag glas og eventuelt forsatsruder med almindeligt glas. Samtidig sluger utætte og/eller nedslidte vinduer utrolig meget energi.

Men det er faktisk muligt at spare op til 85 % af det energitab, som vinduerne forårsager. Det kan lade sig gøre ved at udskifte de gamle vinduer med nye vinduer med energiglas. Energiglas har en tynd metalbelægning, som tillader lyset at trænge ind, men som samtidig hindrer varmen i at trænge ud. Energiglas kan både bruges til forsatsruder og som termoruder. Vælger man energiruder med såkaldt varme kanter, vil man yderligere reducere varmeudstrålingen fra rudernes kanter, som ofte skaber kuldebroer i traditionelle termoruder. På den måde vil man også mindske eventuelle kondensproblemer. Ældre huse med enkeltlagsvinduer kan med fordel isoleres ved at montere et ekstra lag energiglas på indersiden.

Energiglas er lidt dyrere end almindeligt glas, men energibesparelsen betyder, at den højere pris vil være tjent hjem i løbet af et par år. Energiglas betyder også, at vinduesarealet kan øges, uden at husets energiforbrug vokser. Større vinduesareal betyder, at dagslyset kan udnyttes bedre.

Læs mere om energivinduer på: http://www.energivinduer.dk/