Efterhånden, som husene bliver bedre isolerede og mere tætte, opstår der behov for bedre ventilation. Ventilation kan ske af naturlig vej ved at tilføre frisk luft gennem ventilationslemme og -spalter og ved vinduesudluftning, og det kan ske ad mekanisk vej via udsugning gennem emhætten i køkkenet og ventilatorer i badeværelset. Problemet er selvfølgelig, at når der trækkes varm luft ud af et hus, så bliver den erstattet af kold udeluft. Varmetabet i forbindelse med ventilation af et hus kan blive så højt som 50 % af det samlede varmetab fra huset.

For at få et godt indeklima og forhindre fugtproblemer i et tæt og godt isoleret hus, er det imidlertid nødvendigt med en høj luftudskiftning i huset. En effektiv metode til at opnå dette, kan være ved hjælp af et såkaldt “passivt” ventilationsanlæg med en modstrømsvarmeveksler. I den type anlæg forvarmes den luft, der suges ind i anlægget, af den luft, der blæses ud. Modstrømsvarmevekslere kan have en virkningsgrad på op imod 95 %. De sikrer altså, at varmen inde i huset ikke ryger ud til gråspurvene, når huset ventileres.