I et godt isoleret hus kan varmebehovet selv i vinterhalvåret dækkes af en effektiv brændeovn. Hvis man har adgang til brænde og har tid og lyst til at save og kløve det, er der mange penge at spare. Også selv om man er nødt til at købe brændet, kan det i mange tilfælde betale sig at installere en brændeovn. Særligt hvis brændeovnen er en erstatning for elvarme.

Brændeovne findes i mange udformninger og prisniveauer. Hvis man regner med at dække en stor del af husets varmeforbrug med en brændeovn, kan det betale sig at købe en brændeovn med varmelager, så man kan holde temperaturen i rummene konstant. De findes både som murede ovne, hvor murstenene holder på varmen, såkaldte masseovne, og som jernovne, der opvarmer et lager af varmt vand. Hvis man ønsker en ovn med en vandtank, kan brændeovnen eventuelt kobles sammen med et solvarmeanlæg, så solvarmeanlæggets varmtvandsbeholder samtidig kan virke som varmelager for brændeovnen. Det giver mulighed for at komme af med varmen fra ovnen, så man kan opretholde en høj forbrændingstemperatur i brændeovnen.

Hvis en masseovn med spiral til vandgennemløb eller en ovn med varmelager kobles sammen med et solvarmeanlæg vil det i et effektivt isoleret hus være muligt at dække både behovet for varmt brugsvand og opvarmning.

Til meget store huse, landejendomme eller ejendomme med flere lejligheder kan man bruge større automatiske fyringsanlæg til flis eller træpiller. Også store anlæg kan kombineres med solvarme.

I øvrigt er det ret afgørende, hvor man får sit brænde eller sin træflis fra. Bruger man importeret brænde fra områder, hvor man ikke kan være sikker på, at skoven bliver genplantet i samme takt, som den bliver fældet, er træ nemlig ikke vedvarende energi. Bliver der samtidig brugt energi til at transportere brændet over større afstande, er den miljømæssige fordel ved at bruge brænde helt væk. Det betyder, at for eksempel importeret brænde fra Polen ikke kan betragtes som klimaneutral vedvarende energi.