Hovedparten af de små 40.000 solvarmeanlæg, der er i Danmark, er til opvarmning af brugsvand, mens en mindre del er til kombination af rumopvarmning og varmt vand. I et almindeligt enfamiliehus med fire beboere, vil det normalt være passende at installere en solfanger på 4-6 m2 og en varmtvandsbeholder på 160-250 liter. En solfanger af den størrelse vil kunne dække 60-65 % af det årlige energiforbrug til varmt vand, og det vil gøre det muligt at slukke fyret eller lukke for anden form for varmeanlæg i de fire til fem sommermåneder, hvor solvarmeanlægget kan opvarme brugsvandet, og hvor det sjældent er nødvendigt at opvarme huset.

Et solvarmeanlæg af den type til et enfamiliehus koster typisk 25.000,- kroner i anskaffelse. Den årlige besparelse i energiudgifter vil blive 1.500-2.000 kroner, afhængig af hvilken form for energiforsyning, man har. Med de forventede fremtidige stigninger i energipriserne vil besparelsen blive større. Den økonomiske fordel ved at anskaffe et solvarmeanlæg vil blive større, hvis det installeres samtidig med udskiftning af for eksempel den gamle varmtvandsbeholder, en ældre kedel eller ved omstilling fra elvarme til andre former for opvarmning. Prisen på solvarmeanlægget kan i sådanne tilfælde blive omtrent halveret.

Selv i Danmark er der principielt sol nok til at dække vores behov for varme. Det årlige energiforbrug til opvarmning og varmt vand svarer til mellem en femtedel og en tiendedel af den solenergi, der rammer bygningerne, så det er ikke problemet at få sol nok til at dække hele vores forbrug af varme og varmt vand. Problemet er at finde metoder til at oplagre energien fra sommer til vinter. 80 % af solens energi falder nemlig i sommerhalvåret.

Mere om solvarmeanlæg: http://www.dansksolvarmeforening.dk/