Det er vores eget ansvar at ændre på dårlige vaner, at lade være med at sløse med energien og at tænke os om, når vi køber energiforbrugende apparater.

Men det er politikernes ansvar at sørge for de love, vejledninger og mærkninger af apparater, som gør det overskueligt at handle ansvarligt. Det er også politikernes ansvar at beslutte en fysisk planlægning af vores samfund, som er så energieffektiv som muligt. Derfor må vi kræve, at politikerne udviser det samme ansvar, som de kræver af borgerne.

Her er nogle af de områder, hvor NOAH mener, der bør sættes ind:

• Alle energiforbrugende apparater skal energimærkes, og standby-forbruget skal tydeligt kunne aflæses.

• Vildledende mærkninger skal rettes. Det er for eksempel vildledende, når A-mærket sættes på køleskabe, som kun er de tredjebedste, når det gælder energiforbruget, mens de bedste hedder A++.

• Der bør indføres en form for permanent tilskudsordning til de bedste apparater i hver kategori for at fremskynde udskiftning af energimæssigt dårlige apparater til de energimæssigt bedste.

• Høje faste afgifter på el og varme bør afskaffes, således at man betaler for det reelle forbrug og ikke for at have en elmåler.

• Det skal kunne betale sig at bruge den offentlige transport i stedet for bilen.

• Investeringer i nye motorveje skal flyttes til investeringer i kollektive transportmidler, således at disse bliver attraktive at bruge, både når det gælder tid, komfort og økonomi.

• Forældet, energiforbrugende teknologi bør beskattes hårdt eller helt forbydes. Det gælder for eksempel de meget energiforbrugende gammeldags glødepærer og strømtyvene, det vil sige elektroniske apparater, der bruger strøm, selv om de er slukket.(Ikke standby).

• Det offentlige skal gå foran med besparelser, energieffektivisering og energirigtige indkøb i alle institutioner og virksomheder.

• Energikravene til nybyggeri skal skærpes.

Dette er blot nogle af de mange områder, hvor der bør gøres en politisk indsats. I øjeblikket bliver man på en lang række områder straffet, hvis man vil opføre sig ansvarligt. Det må der laves om på. Og det kan ikke gå hurtigt nok.