Når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren stiger, vil der komme ubalance i Jordens energiregnskab med verdensrummet. På grund af den ekstra mængde drivhusgasser  i atmosfæren, vil Jorden holde på mere energi fra Solen, end der udstråles til verdensrummet igen.

Når der tilbageholdes mere energi, vil temperaturen på Jorden begynde at stige. Det vil den gøre, indtil den højere temperatur medfører så meget større udstråling til verdensrummet, at der igen udstråles lige så meget energi fra Jorden, som der optages fra Solen. Så er balancen i energiregnskabet genoprettet.

Temperaturen vil altså ikke falde, selv om koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren holder op med at stige. Den vil blot stabilisere sig på et højere niveau. Først hvis koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren falder igen, vil temperaturen også begynde at falde. Spørgsmålet er, præcis hvor meget en forhøjet koncentration af drivhusgasser, specielt CO2, vil påvirke Jordens gennemsnitstemperatur. Når CO2 er mest interessant, er det fordi det er den drivhusgas, der i øjeblikket udledes mest af, og som bliver længst tid i atmosfæren.