Mennesket har påvirket Jordens klima langt tilbage i tiden. Faktisk lige fra vi begyndte at fælde skoven og dyrke jorden. Vi ved, at der mange steder rundt om Middelhavet var store skove i oldtiden. Da disse skove blev fældet, påvirkede det lokalt klimaet kraftigt. Jorden tørrede ud, og det begyndte at regne mindre. Skovene fik sværere ved at etablere sig igen, og i dag er store områder i landene rundt om Middelhavet præget af tør buskvegetation, og oldtidens store skove er næsten forsvundet.

Efterhånden som Jordens befolkningstal er vokset, har mennesket påvirket klimaet mere og mere, og da vi med industrialiseringen begyndte at afbrænde fossile brændsler i et stadigt stigende omfang, begyndte vi samtidig at påvirke atmosfærens sammensætning og dermed hele Jordens klima.

De globale klimaændringer er nu ved at blive omfattende og mærkbare også for almindelige mennesker. Koncentrationen af drivhusgasser, specielt CO2, i atmosfæren er vokset kraftigt. Fældning og afbrænding af Jordens skove ændrer nedbørsforholdene og fører sodpartikler med vinden helt til de arktiske områder. Tusindvis af rutefly laver hver dag kondensationsstriber i den øvre atmosfære og ændrer på skyerne. Og der bliver stadigt flere mennesker på Jorden. Mennesker, som skal have mad, energi, varer osv.