Mennesket påvirker ikke kun klimaet gennem udledninger af drivhusgasser. En anden vigtig faktor er alle de småpartikler og andre kemiske stoffer, som også slipper ud i atmosfæren, når vi afbrænder biomasse og fossile brændsler.

Aerosolerne påvirker klimaet både ved at sprede og ved at optage sollyset afhængigt af aerosolernes størrelse og kemiske bestanddele. De kan også medvirke til at fortætte vanddamp til dråber og på den måde påvirke skydannelsen, hvilket igen påvirker klimaet.

Aerosolerne er ujævnt fordelt i atmosfæren og udvaskes forholdsvis hurtigt med regnen. Derfor er det meget svært at beregne aerosolernes påvirkning af klimaet.

Skydannelsen kan også påvirkes af de mange rutefly, som danner de såkaldte jetstriber højt oppe i atmosfæren. Jetstriberne dannes, når flyenes udstødning får den kolde luft til at kondensere.

Endelig påvirker vi klimaet via vores store indgreb i det naturlige landskab. Fældning af skove til fordel for landbrug, flere og flere byer og veje påvirker alt sammen det lokale og regionale klima.