Sort sod adskiller sig fra de øvrige aerosoler ved at have en opvarmende effekt. Sort sod er kulstofpartikler fra trafik, industriel forurening, afbrænding af kul og biomasse specielt i husholdninger, hvor røgen ikke renses, og fra skovbrande. De største mængder sort sod kommer fra de områder i verden, hvor madlavning og opvarmning sker ved afbrænding af træ, kul og gødning fra køer, og hvor afbrændingen sker ved lave temperaturer, som ikke giver en fuldstændig forbrænding.

Meget tyder på, at sod bidrager væsentligt til den globale opvarmning. Forskningsresultater fra NASA publiceret i 2003 viser, at sort sod absorberer mere sollys end før antaget, og at der samtidig er mere af det i atmosfæren. I alt viser NASA-undersøgelsen, at sort sod bidrager dobbelt så meget til den globale opvarmning, som IPCC regner med i deres tredje statusrapport fra 2001.

De nyeste forskningsresultater viser, at den sorte sod også har en væsentlig indvirkning på det arktiske område ved at øge afsmeltningen af sne og havis. Når den sorte sod falder på sne og havis, gør den overfladen mørkere og forstærker afsmeltningen, fordi den mørke overflade absorberer mere sollys end den helt hvide sne og is.