Skyer påvirker jordens temperatur afhængigt af, hvor højt i atmosfæren de befinder sig. Lavtliggende skyer virker normalt afkølende på jordoverfladen, fordi de reflekterer solens stråler tilbage til verdensrummet. Men de høje cirrusskyer virker omvendt, idet de slipper det meste af sollyset igennem til jordoverfladen, men reflekterer den infrarøde stråling tilbage til jorden.

Undersøgelser har vist, at fly, som flyver i mere end 10 kilometers højde, hvilket er tilfældet for næsten alle rutefly, danner cirruslignende skyer af de såkaldte kondensstriber, man ser på himlen på klare solskinsdage. Kondensstriberne består af iskrystaller, som dannes af udstødningsluftens vanddamp, når temperaturen er under –35°C. Dette er ofte tilfældet i de højder, hvor ruteflyene flyver.

Dannelsen af kondensstriber og cirrusskyer betyder, at fly påvirker klimaet et sted mellem 2 og 4 gange mere, end udledningen af CO2 i sig selv.

Antallet af flyrejser stiger i øjeblikket med 3-5 procent om året og flytransport med ca. 7 procent om året. Fortsætter denne udvikling, vil flyenes kondensstriber i stigende omfang bidrage til den globale opvarmning.

I øjeblikket er flytrafikkens bidrag til den globale opvarmning forholdsvis lavt, men fortsætter flytrafikken med at stige, kan bidraget komme op over de 10 procent i 2050, og kondensstriber fra flyene vil dække 0,5 procent af himlen globalt set. I de områder, hvor der er luftkorridorer, dækker flyenes kondensstriber allerede nu i gennemsnit 5 procent af himlen, men dette tal kan blive langt større i fremtiden.