Menneskets påvirkning af klimaet begyndte allerede, da mennesket for lang tid siden opgav samler-/jægertilværelsen for at dyrke jorden. Et stigende befolkningstal betød, at mere og mere skov blev ryddet for at skaffe jord til afgrøder. Fældning og afbrænding af skovområder betød dengang som nu, at der blev udsendt CO2 til atmosfæren, og at der samtidig blev mindre skov til at optage CO2 fra atmosfæren.

Meget senere, fra industrialiseringens start i 1800-tallet, begyndte man at afbrænde først kul, dernæst olie og så naturgas for at skaffe energi til at drive maskiner, til opvarmning og til transport. Det betød udledning af stigende mængder CO2. Med forbrugssamfundet kom der flere og flere lossepladser, som afgiver metan, og industrien har i stigende omfang produceret og brugt helt nye og meget kraftige drivhusgasser.

Samtidig hugger vi fortsat skovene ned, og specielt i de tropiske områder går det hurtigere og hurtigere. Og fældningen af skovene sker i stigende omfang for at skaffe eksotisk træ til de rige lande og plads til foderafgrøder til den rige verdens kødproduktion.

Resultatet er blevet, at flere og flere af de ting, vi gør for stadig at øge vores velstand, i stadig højere grad påvirker Jordens klima.