Udover en øgning af de naturlige drivhusgasser i atmosfæren, er der i løbet af det 20. århundrede begyndt at optræde helt nye og meget kraftige drivhusgasser i atmosfæren. Disse gasser er menneskeskabte og er blevet udviklet med helt specifikke formål for øje. Mange af dem er meget kraftige drivhusgasser, og selv om koncentrationen i atmosfæren er meget lille, bidrager de samlet set med ca. 13% af den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten.

Halocarboner er kulstofforbindelser, som indeholder fluor, klor, brom eller jod. Forbindelserne udmærker sig ved ikke at være giftige, og de har mange tekniske anvendelser.

Mest kendt er nok brugen af freon eller CFC som kølemiddel i køleskabe, frysere og bilers airconditionanlæg. Brugen af freon er blevet stærkt begrænset af internationale aftaler, efter at det viste sig, at stoffet nedbryder atmosfærens ozonlag. Denne virkning har ikke nogen direkte sammenhæng med drivhuseffekten, så freon virker altså dobbelt skadeligt: Både som drivhusgas og som nedbrydende på ozonlaget.

Desværre er nogle af de gasser, man har brugt som erstatning i køleskabe (HCFC'er og HFC'er), lige så kraftige drivhusgasser som freon. Halocarboner bruges også ved produktion af skumplast og som brandsluknings- og opløsningsmidler.

En række andre gasser med meget stærk drivhusvirkning sammenlignet med CO2, er de såkaldte perflourocarboner (PFC’ere), der bl.a. anvendes ved fremstillingen af computer-chips, og som også opstår ved fremstilling af aluminium. Den stærkeste drivhusgas i gruppen er svovlhexaflourid (SF6), der bruges som lydisolerende gas i termoruder.

Effekten af disse drivhusgasser er meget varierende, men generelt er de meget kraftige med en virkning flere tusind gange kraftigere end kuldioxid. Levetiden i atmosfæren er også stærkt varierende, fra 50 - 50.000 år


Data for CFC'er, HCFC'er, HFC'er, PFC'er, SF6 m.fl.

Førindustriel koncentration: 0 ppmv
Koncentrationer 1998: op til 0,0005 ppmv
Levetid i atmosfæren: 50 - 50.000 år
Globalt opvarmningspotentiale (GWP): op til 23.900 for SF6