Udover de miljøproblemer, minearbejderne i uranminer udsættes for, betyder minedriften en risiko for det omgivende miljø.

For at holde grundvandet ude af minen, pumpes store mængder forurenet vand ud og ender i søer og vandløb. Dette vand kan være forurenet med både radioaktive stoffer og med tungmetaller. Når minen bliver forladt, er der risiko for forurening af det omgivende grundvand.

Selve minedriften resulterer i store mængder løs klippemateriale. Værst er de åbne miner, hvor store mængder overflademateriale fjernes og dynges op ved siden af den åbne mine for at komme ned til uranmalmen. Men også underjordiske miner efterlader store mængder klippemateriale, når der bores igennem klippen for at nå til de lag, hvor uranmalmen befinder sig. Der er ofte tale om millioner af tons klippemateriale, som indeholder både giftige og radioaktive stoffer, der kan udvaskes fra affaldsbjergene.