Atomkraftens særkende er, at den ud over at producere energi, også producerer store mængder radioaktivt affald. Der produceres affald i alle leder af atomkraftens brændselskæde, fra minen til atomkraftværker og oparbejdningsanlæg.

Dette radioaktive affald kan groft set inddeles i lavradioaktivt, mellemradioaktivt og højradioaktivt affald.

> Mere om det lav- og mellemradioaktive affald
> Mere om det højradioaktive affald