I uranmøllen males malmen til et fint pulver, hvorefter uranen ved hjælp af en stærk syre som svovlsyre udtrækkes. Sammen med uran udtrækkes også en lang række andre stoffer som molybdæn, vanadium, selen og arsenik. Disse stoffer må skilles fra, før uranen kan blive til det såkaldte “yellow cake” (U3O8 med urenheder), som kan pakkes og transporteres videre til berigning.

En uranmølle, som skal tages ud af brug, fordi minen er tømt og opgives, indeholder store mængder radioaktivt forurenet materiale, som skal deponeres sikkert over et langt tidsrum.