Vi ved, at klimaet vil ændre sig i fremtiden. Ud over at Jordens gennemsnitstemperatur vil stige, vil det også få en række konsekvenser, som for de fleste nok endnu står ret uklart.

Men de færreste er klar over, at klimaet allerede har ændret sig mærkbart. Vi tænker ikke så meget over det, for klimaændringerne gemmer sig i det  omskiftelige vejr, og i de større og mindre naturkatastrofer, som der jo altid har været.

Klimaændringerne kan måles. Den globale gennemsnitstemperatur er steget tydeligt i løbet af de sidste 100 år både i luften og i havet. Klimaændringerne kan også ses mange steder på Jorden. Bjergenes gletschere trækker sig tilbage og naturen viser mange tegn på et varmere klima.

Sidst men ikke mindst, så er klimaet blevet mere ustabilt. Ekstremerne er blevet større, hvad enten det gælder tørke og hedebølger, voldsom nedbør med oversvømmelser eller kraftigere storme.

Det passer altsammen kun alt for godt med, hvad klimaforskerne har forudsagt vil blive konsekvenserne, når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren stiger.

Der er ikke mere nogen tvivl om, at klimaet har ændret sig, og at ændringer vil fortsætte i lang tid fremover.