Vi kan se, at klimaet allerede er begyndt at ændre sig. Og der er ingen tvivl om, at det vil fortsætte. De mængder af CO2 og andre drivhusgasser, vi allerede har udledt i atmosfæren, vil få konsekvenser langt ud i fremtiden.

Men hvilke konsekvenser vil det få, og hvad vil der ske, hvis vi, som alting tyder på, fortsætter med at afbrænde fossile brændsler i mange årtier endnu? Det er nogle af de spørgsmål, klimaforskerne prøver at finde svar på.

Det er svært at spå om fremtiden, ikke mindst når det drejer sig om klimaet. De klimamodeller, forskerne bruger til at fremskrive klimaets udvikling, må nødvendigvis bygge på nogle usikre antagelser om, hvordan samfundets udvikling og energiforbrug bliver langt ud i fremtiden. Ud fra disse antagelser forsøger man at beregne fremtidens klima ved hjælp af store, komplicerede klimamodeller, som kan afspejle, hvordan atmosfæren, havet og landjordens vegetation vil reagere på en stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren.

Derfor kan vi ikke forvente, at klimaforskerne med sikkerhed kan fortælle os præcis, hvordan Jordens klima vil se ud om 50 eller 100 år. Hvad, de kan fortælle os, er:

• I hvilken retning, klimaet vil bevæge sig.

• Hvilke risici, det vil indebære for Jordens plante- og dyreliv.

• Hvad konsekvenserne kan blive for det samfund, vi lever i.

Vi kan også konstatere, at den opvarmning, vi allerede nu kan se, giver et kraftigt fingerpeg om, at forskernes advarsler om fremtidige konsekvenser langt fra ser ud til at være overdrevne.