Atomkraftens problemer er mange. De begrænser sig langt fra kun til atomkraftværkernes sikkerhed og problemerne med det radioaktive affald. Hele vejen igennem det, man kalder for atomkraftens brændselskæde, fra uranminerne, berigning, atomkraftværkernes dagllige drift, oparbejdning af det brugte brændsel og til nedrivningen af udtjente atomkraftværker, er der mange og store problemer. Problemer, som vi sjældent hører om.

Udvider man brændselskæden med de såkaldte formeringsreaktorer, som kan producere store mængder plutonium, som så kan bruges som nyt brændsel for på den måde at strække de begrænsede uranreserver, mangedobles problemerne. Denne del af brændselskæden er på trods af det ved at komme på dagsordenen igen med den globale opvarmning som undskyldning. Forskning i og videreudvikling af formeringsreaktorer indgår i udviklingen af de såkaldte fjerdegenerations atomkraftværker, som EU deltager i gennem EURATOM.

En anden reaktortype, der forskes i, skal kunne producere brint ved hjælp af en termokemisk proces. Sigtet her er brintsamfundet, ikke baseret på vedvarende energi, men på atomkraft.