C

CO2 eller kuldioxid.
Drivhusgas, som spiller en væsentlig rolle både for den naturlige og den menneskeskabte drivhuseffekt. Dannes naturligt f.eks. ved vulkanudbrud. Planter forbruger kuldioxid i deres stofskifte, mens dyr danner og udånder CO2. Disse processer vil under normale omstændigheder være i balance med hinanden. Menneskeskabt CO2 dannes primært ved forbrænding af fossile brændsler.

A
B
C
D
E
F
G
H
I - J
K
L
M
N
O
P - Q
R
S
T
U
V - W
X - Y
Z - Æ
Ø - Å