G

Globalt opvarmningspotentiale, GWP
Når man skal vurdere virkningen af œndringer i de forskellige drivhusgassers koncentrationer, må man bl.a. tage hensyn til gassernes levetid i atmosfœren. Derfor har man defineret begrebet “globalt opvarmningspotentiale” (på engelsk “Global Warming Potential” - GWP). GWP-indexet udtrykker klimapåvirkningen over en årrœkke i forhold til CO2,  f.eks. 100 år. Set over 100 år er GWP for CO2 derfor = 1, for metan 21 og for lattergas 310. GWP for CFC-gasser o.lign. er normalt stor, men vanskelig at vurdere på grund af deres ozonnedbrydende effekt.

GtC
Gigaton kulstof = 1.000.000.000 ton kulstof, idet C står for “carbon”. Når der opstilles regnskaber for udslip af CO2 og dens optagelse i oceanerne og kontinenternes biomasse, angives mœngderne i videnskabelig sammenhœng altid som massen af det kulstof, der indgår i CO2'en. Det gœlder fx IPCC-rapporterne. 44 ton CO2 indeholder således 12 ton kulstof og angives derfor som “12 tC”, dvs 12 ton kulstof i form af CO2. Denne fremgangsmåde er en fordel ved analyser af “kulstofkredsløbet”, hvor man holder regnskab med forskellige omdannelser af CO2. Ved fotosyntese kan de 44 ton CO2 fx blive til 60 ton biomasse, men denne vil stadigvœk indeholde 12 ton kulstof, og i regnskabet indgå som “12 tC”. Omregningen fra ton CO2 til tC sker ved at gange med brøken 12/44.

A
B
C
D
E
F
G
H
I - J
K
L
M
N
O
P - Q
R
S
T
U
V - W
X - Y
Z - Æ
Ø - Å