U

UNEP
FNs Miljøprogram

UNFCCC
The United Nations Framework Convention on Climate Change, på dansk FNs Rammekonvention for Klimaœndringer, også kaldet FNs Klimakonvention.

A
B
C
D
E
F
G
H
I - J
K
L
M
N
O
P - Q
R
S
T
U
V - W
X - Y
Z - Æ
Ø - Å