K

Klima
Det gennemsnitlige vejr på et bestemt sted over en længere periode, typisk 30 år mht. temperaturer, nedbør og vindforhold. På et givet sted kan år-til-år variationerne i vejret således vœre meget store. Der tales først om klimaœndringer, når analyser af meteorologiske og andre data over lange perioder begynder at vise systematiske œndringer i vejret.

Klimapåvirkning
Se “radiative forcing”

Kondensationsstriber
Hvide skystriber, som kan ses efter fly i stor højde ved temperaturer under –35°C. Skyerne dannes ved, at vanddamp fra motorerne fryser til små iskrystaller. Kondensationsstriber menes at have indflydelse på skydannelsen og dermed på klimaet.

A
B
C
D
E
F
G
H
I - J
K
L
M
N
O
P - Q
R
S
T
U
V - W
X - Y
Z - Æ
Ø - Å