T

Tornado
Meget kraftig skypumpe, som dannes i forbindelse med intense tordenbyger. Optræder typisk, hvor meget kold luft i visse perioder støder sammen med meget varm luft, f.eks. over den amerikanske prærie.

Troposfæren
Den nederste del af atmosfœren op til en højde af 9-15 km. Op til denne højde falder atmosfœrens temperatur fra Jordens overfladetemperatur til omkring minus 60oC, hvorefter den igen stiger. Den højde, hvor temperaturen holder op med at falde og begynder at stige igen, defineres som grœnsen mellem troposfœren og stratosfœren. Den er omkring 9 km over polerne og 15 km over Ækvator. Grunden til at temperaturen begynder at stige igen er, at stratosfœrens ozonindhold absorberer en stor del af Solens ultraviolette stråling og derved opvarmer stratosfœren.

Tørke
Unormal langvarig periode med svigtende nedbør. Kan forekomme både sommer og vinter.

A
B
C
D
E
F
G
H
I - J
K
L
M
N
O
P - Q
R
S
T
U
V - W
X - Y
Z - Æ
Ø - Å