I

IPCC
Forkortelse for “Intergovernmental Panel on Climate Change”, på dansk “Det internationale klimapanel” under FN

Istid
Betegnelsen for en periode af Jordens historie, hvor store dele af landmasserne har været dækket af is på samme måde som en stor del af Grønland i dag er dækket af Indlandsisen.

A
B
C
D
E
F
G
H
I - J
K
L
M
N
O
P - Q
R
S
T
U
V - W
X - Y
Z - Æ
Ø - Å