Biografen

Film om klima og klimaændringer

Jordens klima

Klimaforhandlingerne i Paris

Kur mod klimakaos - Det klimavenlige landbrug

Permakultur - Fremtidens landbrug

De menneskeskabte klima-ændringer

CO2-budgettet og klimaloven

Kur mod klimakaos - Jorden under vores fødder

Hovedkonklusioner fra IPCCs sjette statusrapport, wg 1

Nedlæg det industrielle

landbrug

Konsekvenserne af klima-ændringerne

Kur mod klimakaos -

Handling nu

Kur mod klimakaos - Kan træerne redde os?

Hovedkonklusioner fra IPCCs sjette statusrapport, wg 2

Hovedkonklusioner fra IPCCs sjette statusrapport, wg 3

Historien om de internationale klimaforhandlinger

Kur mod klimakaos - Ud af afhængigheden

Kur mod klimakaos - Slut med transportvanviddet

Kur mod klimakaos - Fra husdyr til planteafgrøder

OBS: Vælg YouTube fremvisning på menuen under filmen, når den afspiller, for at få den bedste kvalitet.

Film om vedvarende energi og vores energiforsyning

Solceller i Danmark

Geotermisk energi i Danmark

Fremtidens energiforsyning

Vindkraft i Danmark

Biomasse i Danmark

Lokal energi -omstilling med engagement

Solvarme i Danmark

Biogas - ren energi?

En kortfilm om biobrændstoffer

Bølgeenergi i Danmark

Danmark uden fossile brændsler

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

OBS: Vælg YouTube fremvisning på menuen under filmen, når den afspiller, for at få den bedste kvalitet.

Film om vækst

Grænser for vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

OBS: Vælg YouTube fremvisning på menuen under filmen, når den afspiller, for at få den bedste kvalitet.