1,5 graders målet

1,5 graders målet


Forestillingen om, at vi kan “skrue klimaet tilbage” til, hvor vi kom fra, er næppe realistisk. Spørgsmålet er så, hvor meget, vi kan tillade os at udlede, hvis vi skal stabilisere klimaet på et niveau, som ikke bringer Jordens økosystemer såvel som vores eget samfund i alvorlig fare.


Vi oplever allerede nu en global temperaturstigning på 1 grad celsius. Og virkninger af denne temperaturstigning er tydelige overalt på Jorden. På grund af den forsinkelse, der er indbygget i klimaet, vil den globale gennemsnitstemperatur stige med 0,4-0,6 grader mere, selvom vi øjeblikkeligt standsede alle menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Denne forsinkede temperaturstigning vil slå igennem i løbet af de næste 20 – 30 år.


Det betyder, at det reelt vil være umuligt at holde den globale opvarmning under det bare nogenlunde sikre niveau på 1,5 grader celsius. Hvis vi skal det, kræver det ikke bare, at vi omgående holder op med at afbrænde fossile brændsler. Det kræver , at vi holder op med at fælde skovene og i stedet påbegynder at storstilet skovgenrejsnings-projekt, vel at mærke ikke med plantager, som skal udnyttes til fødevareproduktion eller andet, men med en blandet skov af hjemme-hørende arter, som skal gro op som uberørt naturskov. Det kræver også, at vi omgående skærer den industrielle husdyrproduktion ned til stort set nul, og at vi omlægger landbruget til landbrugsmetoder, som giver CO2-optag i jorden.


Selv teoretisk vil det blive svært at opfylde 1,5 graders målet. I virkelighedens verden må det betragtes som en utopi.


Men igennem de sidste ti års klimaforhandlinger er de stemmer blevet mere og mere tydelige, som kræver at den globale opvarmning ikke må overstige 1,5 grader. Det er de lavtliggende østater i Stillehavet og Det Indiske Ocean og lande i Afrika, som allerede oplever, at 1 grads opvarmning gør deres liv vanskeligt og oven i købet truer deres overlevelse. De har fået opbakning fra en lang række internationale miljøorganisationer. 


De har fået igennem, at Parisaftalen fra 2015 taler om at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur (et godt stykke) under 2 grader over det førindustrielle niveau og anstrenge sig for at begrænse stigningen til 1,5 grad.


Men det er ikke særlig meget kendt, at forudsætningen for at komme nær de 1,5 grader er 'negative emissioner', dvs. en ide om at det vil være muligt på et tidspunkt at 'trække CO2 ud af atmosfæren' ved hjælp af især den teknologi, der kaldes BECCS.


BECCS eller BioEnergy Carbon Capture and Storage handler om at opsamle CO2 fra kraftværker, der fyrer med biomasse og derefter komprimere den og transportere den til steder med mulighed for at lagre CO2'en i dybe geologiske formationer.

Læs mere om CCS og BECCS her.