For varmt til at overeve

For varmt til at overleve


Det kan ifølge en ny rapport fra Penn State University blive situationen for flere milliarder mennesker, hvis den globale gennemsnitstemperatur fortsætter med at stige.


Der er grænser for hvor voldsomme klimaændringer, mennesket kan tåle. Og grænsen er måske tættere på, end de fleste forestiller sig.


Mennesket er skabt til at leve i et klima, hvor temperaturen svinger inden for et forholdsvis begrænset interval. Bliver det for koldt, mister vi hurtigt varme til omgivelserne, hvis kroppen er ubeskyttet, og nedkølingen kan hurtigt blive dødelig. Men hvis kroppen er beskyttet mod varmetab, f.eks. af et lag tykt pelsværk, kan vi tåle meget lave temperaturer, hvis vi ved, hvordan vi skal forholde os.


Bliver det for varmt, skal der til gengæld ikke så meget til, før vores kropstemperatur stiger til et niveau, der kan forårsage hedeslag og i sidste ende døden, hvis kroppen ikke kan komme af med overskudsvarmen. Hvis luftfugtigheden er lav, kan vi tåle høje temperaturer - helt op til 60 grader celsius - hvis vi opholder os i skyggen, ikke er tvunget til en høj fysisk aktivitet og har nok at drikke. Men er luftfugtigheden høj, får kroppen i stigende grad svært ved at komme af med varmen uanset vores aktivitetsniveau, om vi opholder os i skyggen og om vi får nok at drikke. Med en luftfugtighed på 95 - 100 procent har tidligere undersøgelser sat grænsen for, hvad vi kan overleve, til 35 grader i ca. 6 timer. Dette kaldes også for “wet-bulb” temperaturen. Og dette tal kan endda være sat for højt. Den nyeste forskning viser, at grænsen snarere går ved en wet-bulb temperatur på 31 grader, selv for unge mennesker ved godt helbred. For ældre mennesker og mennesker ved dårligt helbred kan grænsen være endnu lavere.


Hvad sker der, når menneskekroppen overophedes? Kombinationen af høj luftfugtighed og varme gør det svært for kroppen at komme af med overskudsvarmen. Hvis en meget høj luftfugtighed gør, at vi ikke kan afkøle os ved at svede, vil kropstemperaturen begynde at stige. Fortsætter dette i længere tid, vil de vitale organer som hjerte, lever og nyrer blive beskadiget, og bliver kroppen ikke hurtigt afkølet, vil det føre til koma og død.


Det er udsigterne for et stigende antal mennesker på Jorden. Et antal, som kan stige til flere milliarder, hvis den globale gennemsnitstemperatur fortsætter med at stige. Ifølge undersøgelsen fra Penn State University vil en global temperaturstigning på 2 grader celsius over det førindustrielle niveau betyde, at ca. 2,3 milliarder mennesker i Pakistan og Indiens Indusfloddal, en milliard mennesker i det østlige Kina og ca. 800 millioner mennesker i Afrika syd for Sahara årligt blive udsat for mange timers wet-bulp temperaturer, som overstiger den menneskelige tolerancegrænse. I alt mere end 4 milliarder mennesker er altså i fare for at dø af overophedning.


Ved en global temperaturstigning på 3 grader celsius vil endnu flere mennesker også omfattende dele af USA, Den persiske Golf, Sydamerika og Australien blive udsat for en kombination af høj luftfugtighed og høje temperaturer, som ligger på grænsen til eller ud over den menneskelige tolerancegrænse.


Det betyder ikke, at alle de, der lever i de berørte områder, vil dø, fordi det i høj grad afhænger af, hvor lange, sammenhængende perioder man bliver udsat for de ekstreme forhold, og ikke mindst, om der er mulighed for at søge til områder med aircondition. Derfor vil det være mennesker i de fattigste områder, f.eks. I Pakistan og Indien, der vil være mest udsat, og hvor fleste vil dø, hvis de ikke i tide har mulighed for at søge til områder med mindre ekstreme forhold. En 3 graders temperaturstigning er sandsynlig ved udgangen af det nuværende århundrede med den nuværende udvikling. Og i værste fald vil temperaturen fortsætte med at stige med konsekvenser for endnu flere mennesker rundt om i verden.


Den globale gennemsnitstemperatur nærmer sig på nuværende tidspunkt kraftigt 1,5 grader, og har måske allerede overskredet denne grænse. Der er endnu nogle årtier til vi når 2 grader. Men det betyder ikke, at vi ikke allerede nu oplever lokale eller regionale hedebølger, hvor temperaturen i perioder kan komme op i højrisiko-området. Vi har allerede set i tusindvis af varmerelaterede dødsfald under kraftige hedebølger i hele verden, også i Europa, og det er specielt ældre og syge, der bliver ramt af de stigende temperaturer og den stigende luftfugtighed. Og tendensen vil kun forstærkes efterhånden som den globale opvarmning øges.

Hvad betyder “wet-bulp” temperatur?

Udtrykket bruges som et mål for sammenhængen mellem luftens temperatur og luftfugtigheden. Wet-bulb temperaturen måles traditionelt ved at omvikle et termometer med en fugtig klud. Wet -bulb temperaturen er så den temperatur, termometeret indstiller sig på, når fugtigheden fordamper fra kluden. Når luften er tør, vil fordampningen være stor, og der vil trækkes meget varme ud af termometeret. Ved stigende luftfugtighed vil der trækkes mindre varme ud og ved en 100 procent luftfugtighed vil der ikke ske nogen fordampning overhovedet, og luftens temperatur vil være den samme som den, termometeret måler. Wet-bulb temperaturen bruges til at vurdere den varmestress, menneskekroppen bliver udsat for ved en kombination af høj luftfugtighed og høj temperatur.

Hvad er varmeindekset

Varmeindekset viser sammenhængen mellem luftens temperatur og luftfugtigheden som den relative temperatur. For eksempel er varmeindekset 56 grader ved en temperatur på 32 grader celsius og en luftfugtighed på 100 procent.