Om NOAH

Om NOAH


Miljøbevægelsen NOAH har siden 1969 arbejdet for at opfylde sit formål:


- at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer.


NOAH skal endvidere kunne støtte beslægtede aktiviteter, der opfylder NOAHs formål. NOAH har gennem årene beskæftiget sig med alle mulige miljøspørgsmål. De sidste 25 år har klimaet været et centralt tema for NOAH.


NOAHs vision er en retfærdig og bæredygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk.


Grænserne for Jordens bæreevne er allerede væsentligt overskredet. Vores del af verden har historisk set brugt flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den globale opvarmning.


En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og forbrugsmønstre er nødvendig. Alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer - uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi miljøretfærdighed!


NOAH er det danske medlem af Friends of the Earth International.


De knap 80 nationale organisationer i Friends of the Earth International er spredt ud over alle kontinenter. Med 5000 aktivistgrupper og to millioner medlemmer udfordrer vi i fællesskab den finansielle globalisering og støtter løsninger, der peger mod miljømæssigt bæredygtige samfund med social retfærdighed. I Europa er mere end 30 naionale organisationer knyttet sammen i netværket Friends of the Earth Europe.


NOAH Friends of the Earth Denmark

Nørrebrogade 39, 1 tv.

2200 København N

tlf 35 36 12 12

noah@noah.dk

http://noah.dk