Klimasider

Hvad er forskellen på vejr og klima? Hvad er drivhuseffekt for noget?

Har klimaet altid været stabilt?

Hvad er det, der regulerer klimaet?

Hvorfor har der været istider?

Hvad betyder det, at klimaændringerne er menneskeskabte?

Hvor hurtigt kommer klimaændringerne til at ske?

Hvad bliver konsekvenserne af de menneskeskabte klimaændringer?

Hvad er Klimakonventionen?

Hvad handler de internationale klimaforhandlinger om?

Kan vi regne med, at klima-forhandlingerne klarer problemerne med klimaet?

Hvad er Danmarks rolle?

Hvis den globale opvarmning skal standses, er der kun en vej. Vi skal holde op med at udlede drivhusgasser. Men hvad betyder det i praksis?