Transporten

Transporten


Væksten i den globale fly- og biltrafik er så høj, at det kan gøre det umuligt at holde den globale temperaturstigning under de 2 grader, som de internationale klimaaftaler har sat som mål, siges det i en rapport fra det Internationale Transport Forum under OECD i 2017.


Årsagen er, at verdens politikere i årtier har planlagt visionsløst til gavn for dels bilismen, og dels flytrafikken. Jordens bilpark er steget voldsomt i løbet af de seneste årtier, og det samme er flytrafikken. Som bilismen er blevet symbolet på friheden til at bevæge sig i hverdagen, er flyet blevet symbolet på friheden til at flygte fra hverdagen til andre himmelstrøg i vores ferier. I det mindste for den rige del af verdens befolkning.


Selv om elbiler nu langsomt vinder frem, vil det langt fra være nok til at bremse de stigende udedninger af drivhusgasser fra transportsektoren. Reelt er der kun en  bæredygtig vej frem. Det er at begrænse bilisme og flytrafik voldsomt og flytte transporten af varer og mennesker over i kollektive, eldrevne transportmidler med vedvarende energi som energikilde.


I rapporten siges også tydeligt, at over de næste 15 år vil CO2-udledningen fra fly stige med mere end 50 procent, selvom de enkelte fly vil bruge langt mindre brændstof end tidligere. Billigere billetpriser, økonomisk vækst i udviklingslande og rejsetid betyder, at flytrafikken stiger med 3-6 procent årligt frem til 2030 og i Asien med op til 10 procent.


Sker det, vil det være stort set umuligt at nå de krævede klimamål. Fly påvirker ikke kun klimaet med CO2-udledninger, men påvirker også skydannelsen i de øvre dele af atmosfæren. Det betyder, at fly reelt påvirker klimaet med ca. 2,7 gange den mængde CO2, de udsender. Det gør det tvingende nødvendigt at reducere flytrafikke kraftigt i løbet af næste få årtier, hvis vi skal holde temperaturstigningen uder de 2 grader.


Samlet set kan transportsektoren blive den største hindring for at undgå en klimakatastrofe. Der er begyndt at komme momentum i omstillingen af energisektoren fra fossile brændsler til vedvarende energi. Men for transportsektoren går det lige nu den modsatte vej, og det ser ikke ud som om, der er nogen nævneværdig politisk vilje til at ændre på den situation, hverken her i Danmark eller i nogen andre lande.