Jordens klimaregulering

Jordens klimaregulering


Jordens klima har altid været under forandring. I langt de fleste perioder er klimaændringerne gået langsomt og næsten umærkeligt. Men disse langsomme ændringer er ind imellem blevet afløst af hurtige og voldsomme forandringer udløst af store meteorer, som ramte Jorden eller af omfattende vulkansk aktivitet. I flere tilfælde ved vi, at det har ført til mange livsformers undergang, fordi de ikke har kunnet klare de hurtige ændringer i deres livsbetingelser.


Men samtidig har klimaet i meget lange perioder været så stabilt, at livet har kunnet udvikle sig til nye former og nye arter. En af årsagerne har været drivhuseffektens evne til at holde Jordens temperatur på et rimeligt stabilt niveau.


Aflejringer af kuldioxid i form af organisk materiale i sumpe og på havbunden har skabt de store reservoirer af kul, olie og naturgas, som vi nu i hastigt tempo udvinder og brænder af. Denne gradvise deponering af organisk materiale har været medvirkende til, at indholdet af kuldioxid i atmosfæren er mindsket i takt med, at Solen siden Jordens fødsel for ca. 4,5 milliarder år siden er blevet stadig varmere.


Før mennesket begyndte at afbrænde de fossile brændsler. var kuldioxidkoncentrationen ca 280 ppm (dele per million) i atmosfæren. Nu stiger koncentrationen igen, og den er allerede oppe over 400 ppm. Hvad det kommer til at betyde for Jordens klima på længere sigt ved vi endnu ikke. På kortere sigt er det dog sikkert, at klimaet bliver både varmere og mere ustabilt.