Jordens klima

Jordens klima


Jordens klima styres først og fremmest af Solen. Det er energien i Solens stråler, som opvarmer landjorden og havene. Det er også solstrålingen, som i kombination med Jordens rotation skaber vindene, og det er solens fordampning af havene, som skaber vanddamp/skyer og dermed den nedbør af ferskvand, som landjordens liv er afhængigt af.


Jordens klima har i hvert fald i de seneste 2 milliarder år været stabilt nok til, at livet kunne udvikle sig fra encellede organismer til den mangfoldighed af arter, vi kender i dag. Meget tyder på, at drivhuseffekten har haft en afgørende rolle for denne udvikling. Ikke blot ved at holde temperaturen høj nok til at livet kunne opstå, men også ved at holde temperaturen inden for et område, hvor livet fortsat har kunnet udvikle sig på Jorden.


Det betyder dog ikke, at klimaet har været stabilt set i menneskelig målestok. I meget lange perioder har klimaet været varmt – betydeligt varmere end i dag. Og mere end én gang har livet på Jorden været truet af altomfattende istider eller af voldsomme klimasvingninger efter nedslag af kæmpemeteorer eller efter voldsomme og omfattende vulkanudbrud. De seneste 10.000 års meget stabile klima er langt fra en selvfølge, og hvis klimaet havde udviklet sig stabilt uden menneskelig indgriben, kunne vi forvente en ny istid om 40 – 50.000 år.