Klima og vejr

Klima og vejr


Vejret er det, vi mærker, når vi går ud af vores dør. Vejret skifter med årstiderne, og det skifter fra dag til dag mellem regn, sol, blæst og sne. Vejret er aldrig stabilt, og det kan svinge meget kraftigt mellem isvintre og hedebølger uden at det betyder, at klimaet ændrer sig.


Klimaet er det gennemsnit, vejret svinger omkring over en længere periode. Vejret skifter med klimaet, men klimaet skifter ikke nødvendigvis med vejret. Meteorologer og klimatologer beskriver som regel klimaet som gennemsnittet af vejrets værdier målt i temperatur, nedbør, antal af solskinstimer osv. over en periode på 30 år. Klimaet kan altså godt begynde at ændre sig, uden at vi umiddelbart opdager det, fordi ændringen bliver skjult af de variationer i vejret, som vi jo er vant til.


De seneste 10.000 år har været præget af et relativt stabilt klima. Det stabile klima har været en forudsætning for, at mennesket har kunnet udvikle en jordbrugskultur med en stabil fødevareforsyning. Og det har igen været forudsætningen for hele den samfundsudvikling, vi kender, og som i de seneste 100 år har medført både en voldsom teknologisk udvikling og en næsten eksplosiv befolkningsvækst på Jorden.