En dansk klimalov

En dansk klimalov


Danmark har nu – 11 år efter at NOAH som de første fremsatte kravet – fået en aftale om en klimalov. Det er der i høj grad grund til at glæde sig over.


I aftalen sættes der som mål, at de danske udledninger af drivhusgasser skal være reduceret med 70 procent inden år 2030. Dette er en klar fremgang i forhold til tidligere, men det hænger stadig ikke sammen med den danske andel af det globale drivhusgasbudget, dvs. den ramme, som IPCC, FN's Klimapanel, har angivet for, hvor meget vi kan tillade os at udlede, hvis vi skal holde os under en stigning i den globale temperatur på 1,5 grader. En grænse, som klimaforskerne betragter som kritisk i forhold til at undgå, at klimaændringerne kommer ud af kontrol. 


Læs og se mere om klimaloven og reduktionskravene. Der er også en henvisning til IPCC's såkaldte 1,5 graders rappport:


Læs mere om NOAHs forslag til en klimalov på klimasitet.


Link til IPCC's 1,5 gradersrapport


Se filmen om NOAHs reduktionskrav

Læs PDF-hæftet NOAHs forslag til målsætninger og hovedelementer i en ny dansk klimalov

Læs PDF-hæftet om, hvor meget og hvor hurtigt, vi skal reducere vores udledninger af CO2