Geotermisk energi

Geotermisk energi


Geotermisk energi er energi hentet op fra Jordens undergrund. Mange lande udnytter allerede den geotermiske energi, nogle lande også til elproduktion, og der er stadig store uudnyttede ressourcer.


I lande som Island, hvor der er stor vulkansk aktivitet og en meget varm undergrund, er det let at udnytte den geotermiske energi. Men også i Danmark er der muligheder, selv om varmen ikke er helt så let tilgængelig som på Island. I Danmark stiger temperaturen ca. 30° C for hver km, man kommer ned gennem undergrunden. Det betyder, at man via boringer skal hente varmen  1 til 2 km nede i undergrunden. For at få hævet temperaturen yderligere til det niveau, der kræves i fjernvarmenettet, kan det være nødvendigt at bruge en varmepumpe.


En kortlægning af de geologiske strukturer i Danmarks undergrund har vist, at der flere steder i landet er et stort geotermisk potentiale. Der er indtil nu kortlagt egnede sandstenslag i Danmarks undergrund med et varmeindhold svarende til Danmarks samlede varmebehov i flere hundrede år. De bedste produktionsmuligheder findes bl.a. i Københavnsområdet, Brønderslev, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Kalundborg, Kerteminde og Nyborg.


I Danmark blev et mindre anlæg allerede taget i brug i 1984 i forbindelse med fjernvarmeforsyningen i Thisted. Et større demonstrationsanlæg ved Amagerværket i København blev taget i brug i 2004. Anlæggets kapacitet svarer til 1 % af Københavns samlede varmeforbrug, dvs. 5000 husstande. Yderligere et anlæg er sat i drift i 2013 i Sønderborg.

Se filmen om geotermisk energi