Klimafølsomheden

Klimafølsomheden


En af de meget væsentlige ting, som klimamodellerne forsøger at beregne, er den såkaldte klimafølsomhed.


Når indholdet af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren stiger, vil klimaet forsøge at finde en ny balance, som “passer til” det øgede niveau af drivhusgasser. Denne nye balance indebærer, at Jordens gennemsnitstemperatur stiger. Den globale temperaturstigning, som bliver konsekvensen af en fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren i forhold til det førindustrielle niveau, kalder man for klimafølsomheden. Når man taler om en fordobling af CO2-indholdet, omregnes de andre drivhusgasser til CO2-ækvivalenter.


Den valgte klimafølsomhed er af gode grunde helt afgørende, når man forsøger at beregne fremtidens klima. Bruger man en for lav klimafølsomhed vil man undervurdere, hvor voldsomt klimaet vil reagere på et øget forbrug af fossile brændsler, skovfældning osv. Bruger man en for høj klimafølsomhed, vil man omvendt overvurdere de fremtidige klimaændringer.


I de modelberegninger, som ligger til grund for FN’s klimapanel, IPCC’s (en forkortelse af Intergovernmental Panel on Climate Change), fremskrivninger af fremtidens klima, regner man med en klimafølsomhed på mellem 2 og 4,7°C med en “bedste” vurdering på 3°C. Intervallet angiver den usikkerhed, man formoder, der er i beregningerne.


I 2016 har forskere på Yale University imidlertid fundet ud af, at man hidtil har overvurderet mængden af is i de høje skyer, hvilket betyder, at mindre sollys bliver tilbagekastet til verdensrummet, og at det dermed bliver varmere end antaget. Hvis disse beregninger er rigtige, har det den konsekvens, at vi nu må regne med, at en fordobling af CO2-koncentrationen i atmosfæren vil føre til en opvarmning på mellem 5 og 5,3°C. Det betyder altså, at forskerne hidtil har undervurderet klimafølsomheden og dermed også den fremtidige opvarmning af klimaet. Under alle omstændigheder viser det, at der stadig er store usikkerheder forbundet med at forudsige udviklingen, og at der er en stor risiko for at den globale opvarning går hurtigere end forventet,